VARTTUNUTTA KASVATUSMETSÄÄ YLI 70 % TILASTA


Tämän tilan arvokasvu on hyvässä vauhdissa puuston järeytyessä tukeiksi. Mäntyä ja kuusta sekä koivukuitua. Kasvupohja enimmäkseen tuoretta kangasta. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia päätehakkuulta ja harvennuksilta. Pieniä taimikoita (T1) ei ole ollenkaan..
Terveyslannoituksen tarvetta, mikä on huomioitu hinnassa. Lähde kuviolla 61,3 (n. 0,1 ha) rajoittaa puuston käsittelyä. 

Puusto n. 144 m3/ha, josta  tukkeja 26 %. Hintapyynnöllä laskien hehtaarihinnaksi tulee n. 4 140 € ja puuston hinnaksi n. 29 €/m3.

Tarjoukset 22.5. klo 12 mennessä, kiitos. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Petroahon (11:38) talousveden otto-oikeus ja 1 m tieoikeus sekä 6 m leveä tieoikeus

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Teyriniementie ym. ks. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kortteisen osakaskunnan yhteinen vesialue 204-406-876-1. Kortteisen jakokunnan yhteiset kosket 204-406-876-2, yhteinen vesialue Suuri-Kokka 204-406-876-10, yhteinen maa-alue 204-406-878-3. Lisäksi venevalkamaoikeus Suuri-Mustolan tilalle 11:54