Kaksi pientä tilaa lähellä Kaavin taajamaa

Rauhalan tila on kolmessa palstassa Kotakylässä, Vennamonkuntti (0,5 ha) on Kuopiontien toisella puolella. 
Tilojen kasvupohja on pääosin hyvin tuottavaa lehtomaista kangasta tai tuoretta kangasta. Pääpuulajeina ovat koivu ja kuusi. Kehitysluokkarakenteeltaan puusto painottu varttuneeseen ja uudistuskypsään metsään. Pieniä taimikoita ei ole.  Terveyslannoituksen tarvetta kuviolla 215 (0,9 ha).

Hihtapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee 4 555 €. Puuta on 151 m3/ha. Puustosta on tukkeja n. 45 %.Hyvä kohde harrastuspalstaksi. 

Huom. Vennamonkuntin tilan rajamerkinnät eivät ole välitysliikkeen tekemiä.

Jos haluat ostaa useita tiloja, yhteiskauppa kohteen 302261  kanssa on mahdollinen. 

 

 

Tarjoukset 22.5. klo 12 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kirkonkylän yleiskaava osalla Rauhalan tilaa. Kaavaan merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, ks. liite.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rautatien suoja-alue Rauhalan tilalla. Rautatien läheisyys vaikuttaa puuston sallittuun korkeuteen. Kotakylän yksityistie rasitteena. Vennamonkunttia rasittaa tieoikeudet naapuritilojen hyväksi, ks. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rauhala: Kotajärven yksityistie sekä Voutilan (53:2) ja Lammenrannan (1-133) tilojen kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Rauhalan tilalla osuus Kaavin osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 204-403-876-1. Vennamonkuntilla ei ole osuutta yhteisiin.