Kaksi vierekkäistä hyväpuustoista tilaa, runsaat hakkuumahdollisuudet

Pääpuulaji kuusi, kasvupohja liki kokonaan hyvin tuottavaa lehtomaista kangasta. Yli kolmasosa päätehakkuuikäistä, pieniä taimikoita ei ole ollenkaan. Terveyslannoituksella parannat tuottavuutta. 

Puusto n. 165 m3/ha, puustosta tukkeja n. 46 %. Hintapyynnön mukaan hehtaarihinnaksi tulee n. 5600 €.

Jos etsit tilaa lähempää kirkonkylää, ks. kohde 302262. Siitä on mahdollista tehdä kauppa yhdessä tämän kohteen kanssa. 

Tarjoukset 22.5. klo 12 mennessä, kiitos. Tiloista on mahdollista tehdä tarjouksia erikseenkin. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia naapuritilojen hyväksi, ks. kiinteistörekisteriote. Teitä ei ole tehty.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kottolan hyväksi Unikon (20:17) ja Rantalan (20:7) sekä Sivulan (20:20) kautta. Sivulan hyväksi Kottolan ja Unikon kautta sekä Niittylän (20:9) kautta. Teitä ei ole tehty ja mahdollisesti oikeudet eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia mm. tien leveydestä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Molemmilla tiloilla osuus Kaavin osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 204-403-876-1 ja Kaavin jakokunnan yhteiseen maa-alueeseen 204-403-878-5.