Helppopääsyinen tiestöjen varsilla sijaitseva 52,81 hehtaarin metsätila lähellä Vuolijoen KK:ää n. 7, 7 km ja Oulujärveä.  Puusto n. 3436 m3 pääosin parhaassa arvokasvu- ja tuottovaiheessa olevaa kasvuisaa nuorta kasvatusmetsää. Metsänhoitotyöt mm. kunnostusojitukset, penkkatiestö ja taimikonhoidot tehty. Monikäyttömahdollisuuksia metsästyksen ja Oulujärven läheisyyden tarjoamana. Hyvän tuoton tarjoava sijoituskohde ja puuhapalsta monipuolisin kehittämisedellytyksin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Finngrid on lunastanut 14.3.2017 johtoalueen kiinteistöstä, joka on merkittynä arviossa kuviona 17 ja lunastuskorvaus sekä ainespuiden hakkuukorvaus ovat tulossa niiden osalta sovittuna myyjälle.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja, joka voidaan siirtää ostajalle tai kuolettaa, kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Kohde voidaan myydä kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotekartan mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole