Mustilankankaan tuulipuistoalueella sijaitseva tila. Lähes Takapolun metsäautotien ja Mustilan tien väliseen yhdystiehen rajoittuva tila. Tiet hyvässä kunnossa. Hoidettu tila, jossa kuitenkin on lähivuosina hakkuu- ja hoitotöitä. Tilan maapohjasta noin kolmannes rehevämpää kasvupohjaa. Tila sijaitsee tuulenottoalueella ja saa vuosittaisen korvauksen. Vuonna 2018 korvaus 1358,- euroa. Korvaus on sidottu elinkustannusindeksiin. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 28500,- / tarjous. Tarjoukset 9.9.2019 mennessä. Lisätietoja metsäarviosta Samuel Nikula 040 5367 041.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapurikiinteistöllä kulkuoikeus kiinteistörekisterikartan osittamassa paikassa (kiinteistön rajalla)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulukioikeus kohteelle metsätieltä kiinteistörekisterikartan osoittamassa paikassa

Osuus yhteisiin Ei ole