Harrastepalsta Himangan Eteläniemessä!

Himangan Eteläniemessä 7,0 ha metsäpalsta (erillinen määräalapalsta tilasta 208-433-7-122). Pääosa metsiköistä on nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää, joissa voi suorittaa harvennushakkuita ja jättää puuston järeytymään tukkipuuksi (kuviot 4-5). Kuvioilla 3 ja 8 voisi tehdä pääte/uudistushakkuun. Polttopuurankaa löytyy  useilta kohteilta. Kuvio 2 komeaa luonnontilaista suoaluetta. 
Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa ja palstan rajalla on opastekyltit. Traktoriura maantieltä palstalle on merkitty nauhoin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus menee maastossa olevan nauhoituksen mukaisesti (metsäarvion kartalle merkitty)

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupan mukana.