Kookas 56,0 ha metsätila Himangan Torvenkylällä.

Himangan Torvenkylällä MAARIANKANGAS 13:169 -niminen metsätila, pinta-ala 56,0 ha. Tilan läpi menee äskettäin kunnostettu Kurun-Potinojan metsäautotie. Tilalla on kattava penkkatieverkosto, mikä mahdollistaa puunkorjuulle lyhyet metsäkuljetusmatkat. Taimikot ovat lähteneet hyvään kasvuvauhtiin, (pääosin noin 3-7 m). Taimikoiden hoitamiseen mahdollisuus saada kemera-tukea. Hakkuumahdollisuuksia päätehakkuukohteissa. Myös energiapuuta korjattavissa.

Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.