Metsätila Himangan Pöntiössä, metsätien varressa!

Himanka, Pöntiö/Kärkinen RANTAPUUTIO 1:2 metsätila, pinta-alaltaan 14,7 ha. Tila rajoittuu metsäautotien varteen 300 metrin matkalta. Kohteella on kaikenikäistä metsää taimikoista päätehakkuuikäiseen puustoon saakka. Taimikot on pääosin hoidettu kuntoon, kuviolla 230 on osin harvennuskohdetta. Tienvarressa oleva kuvio 228 on päätehakkuuikäistä metsää.
Kohde on hyvä harrastepalsta ja tilan omistajana mahdollisuus päästä Lohtajan Metsästysseuran jäseneksi.
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole