Himangalla metsätila Tomujoen varressa (rantarakennusoikeus on) + peltoa 2,8 ha.

Himangan Tomujoen (Lestijoen haarajoki) varressa metsätila TUOMIRANTA 6:13, pinta-ala noin 18,5 ha. Tilasta metsäala noin 15 ha ja viljelysmaata 2,8 ha. Tomujoen rantaan on yleiskaavassa merkitty rantarakennusoikeus. Metsät ovat puustoisia varttuneita (03) ja uudistuskypsiä (04) metsiä, joissa hyvät hakkuumahdollisuudet. Tilalla hyvät tieyhteydet. Pellon vuokrasopimus päättyy 2019.

Tomujoen varren metsä- ja ranta-alueet ovat maisemallisesti upeita.

Tilan alueella oleva mökki (tienvarressa) poistetaan ja vuokrasopimus purettu. Samoin vanhan kalastusseuran laavupaikan vuokrasopimus on purettu ja alue on yksin maanomistajan käytössä.

Tila merkitty maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla. Tien varressa opastekyltit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (208-Y2017/2)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Alueella on voimassa vahvistettu osayleiskaava. Rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvat suoraan kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille. Ko. tilalle on merkitty yksi uusi rakennuspaikka RA-merkinnällä. Kaavaan merkitty rakennuspaikan koko kaavakartalta mitattuna on noin 2500 neliömetriä. Tälle alueelle rakennusvalvonta voi suoraan myöntää rakennusluvan. Mikäli rakennuspaikka halutaan siirtää 50 -100 metrin päähän kaavaan merkitystä paikasta, asia vaatii poikkeuslupakäsittelyn ennen rakennusluvan myöntämistä. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 2000 neliömetriä. Jouko Lehikoinen, Kalajoen kaupunki Rakennustarkastaja

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1 rantamökin vuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

217-876-6-0 YHTEINEN VESIALUE Osuus: 0,026840 / 7,271000