Taimikkovaltainen metsäkiinteistö, jolla rakentamaton tontti rauhalliselta paikalta - meren rannan läheisyydessä. Lähimmille mökeille tulee matkaa hiukan yli 150 m. Harvennuskypsää metsää on hehtaarin verran ja uudistuskypsää metsää on vajaa puoli hehtaaria merenrantapäässä tilaa. Taimikonhoitotyöt ovat lähivuosina ajankohtaisia. Tila sijoittuu hyvin Karhintienvarteen, joka helpottaa tulevia taimikonhoitotöitä ja samalla on mahdollista kerätä myös polttopuuta tienvarsilta. Taimikoita on kahdenikäisiä, tien itäpuolella nuoremmat ja länsipuolella vanhemmat taimikot. Rakennuspaikka ranta-asemakaava alueella. Rakennusoikeus 80 m2.  Kiinteistölle kaavoitettu myös puolikas toisesta rakennuspaikasta kts. kaavakartta. Myyntihinta 40000,- euroa/ tarjous. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti. Lisätietoja metsäarviosta Samuel Nikula 040-5367041

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä "puolitoista" kaavatonttia

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasite Karhintiestä. Kulkuoikeusrasite naapurikiinteistölle (kts kiinteistörekisterikartta)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus Karhintiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

osuudet Rahjankylän vesialue 208-407-876-1, Rahjankylän maa-alue 208-407-878-1 ja maa-alue 208-407-878-5