Kasvuisat metsän kasvatuspohjat ja monimuotoinen kokonaisuus myös vapaa-ajan viettoon. Tila on aiemmin ollut asuttu vielä sotien jälkeen, nyt rakennuksista jäljellä enää graniittiset perustuskivet (ehkä niiden päälle voisi  esim erämökin tai polttopuuvaraston nikkaroida) . Ojalan entiset pellot on metsitetty ja kuuselle metsitetyille pelloille tehtiin terveyslannoitus v. 2006. Taimikot  on hoidettuja  ja harvennushakkuut on tehty ajallaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sopimus ympäristötuesta (kuvio 313)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterissä ei ole merkintää tieoikeudesta, mutta tilalle on vakiintuneesti kuljettu Kivisalmentieltä tulevaa tieuraa pitkin (lähtee pisteestä Kivisalmentie 731) eikä naapuri ole koskaan tätä kulkuoikeutta kiistänyt

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 211-471-876-1 Haapasaaren yhteinen vesialue (kalaisaa vesialuetta 1957,8 ha Längelmäveden Ponsanselällä) Yhteinen maa-alue 211-471-878-1 Yht. maa-alueet (Haapasaarentien ja Kivisalmentien risteyksen lähellä, ei käytännön arvoa)