Runsaspuustoinen määräala metsää Sahalahden Keljossa;  laadukasta ja järeää tukkimetsää  kasvavalla maapohjalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Paratiisintie ja Salmelantie, lisäksi myyjille jää kuvion 139 lounaispuolella oleva rantapalsta ja sinne kulkuyhteys kartalle merkittyä tietä pitkin. Kuvion 142 eteläosassa on pienialainen Metsälaki 10§-kohde, luonnontilainen suo.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Paratiisintie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 211-876-1-2 Saksalon osakaskunta