Puustoinen mäntyvaltainen metsätila Kangasniemen kirkonkylän läheisyydessä. Puustoa n. 1430 m3 (193 m3/ha). Maapohja kuivahkoa kangasta. Pääosa puustosta, 84 % on varttunutta kasvatusmetsää. Uudistuskypsää metsää on 12 % ja ylispuustoista taimikkoa 4 %. Puuston kasvu 9,5 m3/ha/vuosi.

Tarjoukset 9.10.2019 klo 15.00 mennessä välittäjälle  tämän sivuston tarjouslinkin kautta tai  kirjallisesti osoitteeseen:  Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. 

Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kangasniemen kirkonkylän taajama-alueen osayleiskaava (ohjeellinen), kaupan kohde MU-aluetta, metsänkäsittelyssä ei tarvita maisematyölupaa. MU maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, leveys 2 m kiinteistölle 213-420-16-1 Asmola

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Levälahdentieltä tieoikeus 2 m, rasittaa kiinteistöjä 213-420-4-57 Pellonåpää ja 213-420-14-2 Mäkipeltola

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

* yhteinen vesialue 97-876-15-1 Keski-Puulan osakaskunta (useassa kunnassa) * yhteinen maa-alue 213-420-878-1 Myllypalsta * yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta (useassa kunnassa)