Monipuolinen metsätila hyvillä tieyhteyksillä, lukuunottamatta n. 1,5 ha määräalaa.  Puustoa n. 7160 m3 (n. 107m3/ha). Puuston kasvu on 7,5 m3/ha/v. Maapohjista tuoretta kangasta tai parempaa on noin 72 %, kuivahkoa kangasta noin 20 % ja kuivaa kangasta noin 8 %. Maasto on vaihtelevaa. Kiinteistöön kuuluu vesialuetta 0,5 hehtaarin Sammakkolampi.
Metsänuudistamisvelvoite on 1,2 ha metsänviljelyä ja 0,7 ha luontaista uudistamista = muokkaus.

Määräalalla on kolme Puulan rantaosayleiskaavan loma-asunnon rakennuspaikkaa. Määräala ei kuulu kauppaan.

Tarjoukset 8.10.2019 klo 15.00 mennessä välittäjälle  tämän sivuston tarjouslinkin kautta tai  kirjallisesti osoitteeseen:  Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö.
 

Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Huom. kiinteistörekisteriotteen ja metsävaratietojen pinta-alatiedot saattavat poiketa toisistaan.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Puulan alueen rantaosayleiskaava. Tilan metsät pääosin M-aluetta. Kuviolla 52 MY-aluella liito-oravan esiintymisalue. M-alueella ei tarvita maisematyölupaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavatontit eivät kuulu kauppaan, metsäalalle ei ole rantarakentamisoikeutta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita, katso kiinteistön karttatuloste ja kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuohiniemi-Sipilän yksityistie, Myllyvuoren metsätie, tiemaksu 70,59 e v. 2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteinen vesialue 213-405-876-1 Istrualan läntien osakaskunta ja yhteinen vesialue 213-405-876-4 Sirkkalampi, määräala saa osuudet yhteisiin pinta-alansa suhteessa