Taimikkovaltainen metsätilan määräala hyvillä tieyhteyksillä.

Taimikkovaltainen metsätilan määräala hyvillä tieyhteyksillä Kauppilassa. Puustoa n. 2800 m3. Maapohjat tuottavia kangasmaita: lehtomaista kangasta lähes kolmannes eli 11,3 ha ja tuoretta kangasta 69 prosenttia eli 24,9 ha. Nykypuuston kasvu 6,2 m3/ha/v. Nuoria taimikoita 17 %, varttuneempia taimikoita 35 %, varttunutta kasvatusmetsää 45 % ja uudistuskypsää metsää 3 %. Varttuneissa kasvatusmetsissä hyvä arvokasvu. Monipuolinen puulajijakauma. Taimikot pääosin hoidettu. Heti hakattavissa n. 360 m3 uudistushakkuuta.

Rantala -kiinteistön talo ja n. 1 ha tontti osoitteessa Lähdemäentie 108 jää kantakiinteistöksi.

Tarjoukset 11.12.2018 klo 15.00 mennessä, joko sivuston "tee tarjous" -linkin kautta tai postitse:Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/ Aura Heikura, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Tarjoukset käydään läpi tarjousajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteita: Kosken metsätie, Rantalan yksityistie ja yksittäisiä tierasitteita, mitkä ilmenevät kiinteitörekisteriotteesta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kosken metsätien tiemaksu 72 e v. 2018, Martinmäen yksityistien tiemaksu n. 9 e v. 2018 ja Rantalan yksityistien (Lähdemäentie) tiemaksu n. 100 e v. 2018

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteinen vesialue 213-408-876-2 Kauppila 1-8 osakaskunta ja yhteinen maa-alue 213-408-878-1 Savipalsta, määräala saa pinta-alansa mukaisesti osuuden yhteisiin.