Metsäautotien varressa oleva metsäkiinteistö myynnissä

Kiinteistölle on metsäautotieltä katkoviivalla merkitty tie, joka on autolla-ajokelpoinen. Tie haarautuu palstan reunalla, joten kulkuyhteydet ovat hyvät. Kohteella on varttunutta kasvatusmetsää 2,8 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 0,3 hehtaaria ja loppu on taimikkoa ja siemenpuumetsää. 

Tarjoukset välittäjälle 15.8.2019

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On