Hyvän metsäautotien päässä oleva puustoinen metsätila

Tila on pohjiltaan rehevää mustikkatyypin ja ketunleipätyypin metsää. Puustoa ja hakattavaa on runsaasti, uudistuskypsää metsää on noin kaksi kolmasosaa alasta ja taimikoita kolmannes. 

TIla-arvio on tehty 18.9.2017, se on päivitetty 17.6.2019

Tarjoukset välittäjälle 18.8.2019

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole