Hyvä 50 ha metsätila. Puusto pääosin hoidettua varttunutta kasvatusmetsää.

Kannonkosken ja Viitasaaren rajalla sijaitseva Kokkila-nimisen metsätilan maapohjat ovat valtaosin kivisiä kantavia hyväkasvuisia kangasmaita. Metsämaan osuus pinta-alasta on noin 96 % ja noin 4 % on joutomaata. Turvemaiksi luokiteltavien maiden osuus pinta-alasta on noin 14 %. Ravinteisuudeltaan pinta-alasta noin 37 % on kuivahkoa kangasta, noin 35 % on tuoretta kangasta ja noin 28 % on kuivaa kangasta.

Tilan puusto, noin 6000 m3, on mäntyvaltainen ja sitä on keskimäärin noin 119 m3/ha metsämaalla. Inventointipuuston kasvu on hyvä noin 8,0 m3/ha/v. Puustosta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa on noin 300 m3. Tilan puusto onkin melkein kokonaisuudessaan tällä hetkellä hyvässä kasvukunnossa. Viimeksi tilalla tehtiin viime vuonna 23.8 ha alalle harvennushakkuu. Tilan kehitysluokkajakaumasta eniten on varttunutta kasvatusmetsää, jota on noin 60 % pinta-alasta.  Taimikkoa tilalla on alle 10 % pinta-alasta, joka hyvää ja hoidettua.

Tilalla menee hyvä ja kunnossa oleva metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 1.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön kartaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin Ei ole