Harvennuksen tarpeessa olevaa varttunutta kasvatusmetsää ja hyvää taimikkoa sisältävä 21,9 ha metsätila.

Sinisentien (E77) pohjoispuolella lähellä Kannonkosken moottorirataa sijaitsevan metsätilan maapohjat ovat pääsääntöisesti hyväkasvuiset. Ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata on noin 9,4 ha, kuivahkoa kangasta on noin 9,8 ha ja kuivaa kangasta noin 1,5 ha. Kitumaata on noin 1,1 ha.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2400 m3, josta metsänhoitosuositusten mukaan heti ja lähivuosina harvennettavissa on lähes 600 m3. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 5,9 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta noin puolet on varttunutta kasvatusmetsää. Noin reilu kolmannes on noin viisi metristä täystiheää männyn taimikkoa. Heti tehtäviä metsänhoitotöitä olisi kuvioilla 14 ja 17 (1,7 ha), jotka nuoren metsän kunnostuksen tarpeessa.

Tilan läpi menee uusi ja hyvä metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.5.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks.kiinteistörekiteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin Ei ole