Hyvän kokoinen ja puustoinen metsätila!

Kannonkosken Vihtaperällä Peräläntien varressa sijaitsevan tilan pinta-alasta yli 70 % on varttunutta kasvatusmetsää. Puustoa on noin 11 500 m3 keskipuuston ollessa hyvä noin 142 m3/ha metsämaalla. Nykypuuston kasvu on noin 7,1 m3/ha/v.

Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa on noin 2000 m3, josta puolet uudistuskypsää metsää ja toinen puoli harvennushakkuuta. Kasvatusmetsät on valtaosin laitettu vuosikymmenten saatossa hyvään arvokasvukuntoon. Taimikoita tilalla on vain vajaat 10 % pinta-alasta, jotka ovat kaikin puolin kunnossa. Metsänviljelyä tarvitsevaa alaa on noin 0,9 ha, joka on valmiiksi muokattu.

Kohteen maapohjat ovat hyväkasvuiset. Ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta on reilu puolet ja loput vajaa puolet tuoretta kangasta. Näistä turvepohjaisia maita on noin 15 %. Vesitalous näissä on vielä kohtuullisessa kunnossa. Tilan tieyhteydet ovat kattavat ja kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 23.5.2019 klo. 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköiset panttikirjat siirretään rasituksista vapaana ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu noin 170 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 216-403-876-51 Pudasjärven jakokunta (216-403-876-51, 226-406-876-1) 2) Yhteinen maa-alue 216-403-878-19 Mudanottopaikka (ks. kiinteistörekisteriote).