Runsaat hakkuumahdollisuudet omaava ja hyvällä sijainnilla oleva noin 58,2 ha metsämääräala.

Lähellä Kannonkosken keskustaa sijaitsevan puustoisen ja muodoltaan pitkän omaisen metsämääräalan pinta-alasta yli 60 % on varttunutta kasvatusmetsää tai uudistuskypsää metsää. Taimikoita pinta-alasta on noin 27 %, jotka ovat täystiheitä ja hyviä. Pienissä taimikoissa on lähivuosina perkauksen tarvetta. Määräalalla on puustoa noin 7600 m3. Nykypuuston kasvu noin 3,2 m3/ha/v. Kohteella on runsaat hakkuumahdollisuudet. Heti hakattavissa on noin 4700 m3, josta noin 200 m3 harvennushakkuuta. Määräalan maapohjista noin 60 % on tuoretta kangasta ja noin 40 % kuivahkoa kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on noin 5 %. Kitu- ja joutomaata on noin 4 % kokonaispinta-alasta.

Määräalan tieoikeudet ovat kunnossa ja sen läpi kulkee Piispalantie ja Sininentie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kannonkosken rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteelle on varattu Luomajärven rantaan yksi rantarakennuspaikka yleiskaavaan (ks. kaavakartta, - merkinnät ja rakennusoikeus sekä lisätietolinkki).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vesivoiman käyttöoikeussopimus (ei vaikutusta myytävään määräalaan).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määrala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.