Siististi hoidettu metsätila.

Kannuksen Väli-Kannuksessa KIVIKANGAS 20:6 -niminen metsätila, jonka pinta-ala 13,4 ha. Tila sijaitsee Himangantien läheisyydessä (noin 230 m). Metsäalasta 28 % on nuorta kasvatusmetsää (02) ja 36 % uudistuskypsää metsää (04). Taimikoiden osuus on 31 % ja ne on hoidettu hyvään kuntoon. Kiireelliset metsänhoidolliset harvennukset on tehty. Hakkuumahdollisuuksia on reilusti päätehakkuukohteissa. 
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tilan rajalla opastekyltti. Tieoikeusreitti ja palstalle kulkeva traktoriura on nauhoitettu maastoon. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote Kuviolla 7 on pronssikautinen hautapaikka ja kuviolla 6 muinaisjäännös/kivirakenne.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole