24 ha metsätila metsätien varressa.

Kannuksen Särkiojalla METSÄ-SEIKKULA 26:2 -niminen metsätila, pinta-ala 24,0 ha. Hyvällä sijainnilla metsätien varressa. Puustoissa kaiken ikävaiheen metsiköitä. Taimikoista kuvio 40 kannattaa harventaa (kmr-tukikelpoinen) ja kuvio 29 hyötyy kunnostusojituksesta. Kuvio 24 on uudistuskypsää metsää, mutta myös kuviot 39 ja 42 voisi käsitellä päätehakkuin. Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät hyvässä kasvuvauhdissa.

Tila on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltti. Tilaan kuuluu osuudet yhteisalueisiin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 272-432-876-3 Lohtajan yhteisalueet Osuus: 0,022639 / 14,937500