Kolmen metsätilan kokonaisuus Kannuksessa!

Kannuksen Eskolassa 3 metsätilaa, yhteensä 42,8 ha. Kaikki palstat Eskolan kylätaajamassa tai sen läheisyydessä. Tieyhteydet ovat hyvät (muutamalle pienelle palstalle tieoikeus naapuritilan kautta). Suurin osa palstoista on hyväkuntoisten pääteiden ja metsäteiden varressa. Metsien kehitysluokkajakautuma (=puuston ikä- ja kokoluokat) on ihanteellinen. Taimikoita noin 18 %, nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä noin 57 %, uudistuskypsiä metsiä noin 14 %. Kookkain taimikkokuvio 96 on juuri tulossa kuitupuukokoon (6,7 ha nuorenmetsän kunnostuskohdetta). Hakkuumahdollisuuksia on reilusti päätehakkuu- ja harvennushakkuukohteilla. Maapohjat melko reheviä (MT-tyyppiä yli 10 ha ja osa VT-tyypin pohjistakin lähellä mustikkatyyppiä). 
Tiloihin kuuluu osuuksia yhteisiin alueisiin (kts. kiinteistörekisteriotteet).
Tilojen rajat on pääosin nauhoitettu ja tienvarressa opastekylttejä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava ja Asemakaava osalla aluetta. Noin 1 ha alueella AP-1 merkintä (puustoa voi käsitellä toimenpideluvalla) ja M-aluetta noin 6 ha (metsää voi käsitellä aivan normaalisti). Noin 35 ha alueella ei ole kaavamerkintöjä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Liikenneviraston merkintä osin keskeneräisestä lunastustoimituksesta junaradan varressa. Kiinnitys/panttausmerkintöjä ei ole. Haapalehdon palstalla on pieni nurkkaus marjapensaita, joiden pitämiselle on aikoinaan tehty vuokrasopimus (voimassa 10 v).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja tieoikeuskarttaliite

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote