Kannuksen Rättyässä VANHANKARTANONMETSÄ 181:2 -niminen metsätila 31,4 ha. Metsätie menee palstan läpi ja tilalle pääsee Rättyän lisäksi Märsylän suunnasta tulevaa metsätieverkostoa pitkin. Metsäalasta 85 % on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Taimikoita on 15 % pinta-alasta ja ne ovat 1,5 - 3 m pituisia. Ojitukset ovat erinomaisessa kunnossa! Ojitetut alueet ovat varsin puustoisia ja ovat kasvultaan vastaavien hyvien kangasmaiden tasoa. Osalla kuvioista on heti harvennushakkuumahdollisuutta.

Tila on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarren opastemerkeillä. Tie on nyt aurattu ja ajettavassa kunnossa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole