Hyväpohjainen kehitysluokiltaan monipuolinen metsäkiinteistö Nevaojan varressa lähellä Haapajärven rajaa. Lähes koko kiinteistö on kangasmaata tai soistunutta kangasta. Kiinteistö on taimikkovaltainen. Kehitysluokaltaan taimikoita on noin 5,4 ha ja ylispuustoisia taimikoita noin 6,1 ha. Varttuneita kasvatusmetsiä ja uudistuskypsiä metsiä on noin 1,9 ha. Lisäksi muokkaamatonta uudistusalaa 3.7 ha (kuvio 8). Omatoimiselle tekijälle sopivaa ylispuuhakkuuta on noin 6,1 ha ja taimikonhoitotöitä noin 4.5ha(kuviot 1 ja 7). Kiinteistöllä tehty taimikonhoitoa ja varhaisperkausta viimevuonna noin 7 ha:n alueella. Kiinteistön etelärajana on perattu Nevaoja, sen varreessa on on hienoja paikkoja vaikka eräkämpälle. Kiinteistölle saa tarvittaessa paremman tieyhteyden metsähallituksen omistaman metsätien kautta. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tarkistettava Kärsämäen kunnasta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Venetpalon jakokunta