Kehitysluokiltaan monipuolinen, hyvin hoidettu itsenäinen metsätila 

Itsenäinen kiinteistö Rauranmäen piston päässä. Kulkuyhteyksiä parantaa laaja penkkatieverkosto. Kulkuyhteyksiin olemassa viralliset tieoikeudet. Vesitalous on kunnossa, ojat ovat perattu muutamavuosi sitten.  Paljon nuorenmetsänkunnostus- ja terveyslannoituskohteita. Kehitysluokaltaan vasta perattuja taimikoita 8,3ha,  nuoria kasvatusmetsiä on noin 12,8 ha ja varttuneita kasvatusmetsiä noin 3,8 ha. Lisäksi ojitettua kitu- ja joutomaata 11,7 ha. Kuvion 4 äestyskylvö tehty kesäkuussa 2019. Kuvion 8 pohjamaa soramoreenia, jota voi hyödyntää penkkateiden parantamiseen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hämeenkankaanmetsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kärsämäen jakokunnan maa- ja vesialueet