Hyväpohjainen itsenäinen metsäkiinteistö hyvillä tieyhteyksillä.

Hyväpohjainen itsenäinen metsätila. Tieyhteydet ovat hyvät, vasta perusparannettu Jylhän metsätie kulkee tilan lävitse, lisäksi kulkuyhteyksiä parantaa penkkatieverkosto. Vesitalous on kunnossa, metsäojat ovat vasta kaivettu. Suoalueet ovat hyväkasvuisia lukuunottamatta  muutamia pieniä kuvioita. Kehitysluokaltaan taimikoita on noin 23 ha, nuoria kasvatusmetsiä on noin 14ha ja varttuneita kasvatusmetsiä noin 23ha. Lisäksi uudistuskypsää metsää noin 2 ha. Harvennuksia tiedossa lähivuosina ja kiireellisiä simenpuiden poistoja lähes 9ha.  Kuvion 4 muokkaustarve tarkistettava ensi keväänä. Huom! Metsästysmajan tontti ei kuulu tähän myytävään metsätilaan.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Jylhän metsätie

Osuus yhteisiin On