Puustoinen itsenäinen metsätila hyvillä tieyhteyksillä, kesäkorjuukelpoista uudistushakkuuta noin 5 ha.

Hyväpuustoinen kehitysluokiltaan monipuolinen itsenäinen metsätila, hyvillä tieyhteyksillä. Haaraperäntie kulkee myytävän tilan lävitse sekä tilan eteläpuolelta penkkatieyhteys vasta perusparannetulle Ellinlehdon metsätielle. Maapohjat ravinteisuudeltaan kuivahkoja ja tuoreita kankaita. Uudistuskypsää metsää lähes 5 ha. Uudistettavat kuviot kesäkorjuukelpoisia. Kasvatusmetsää noin 2 ha sekä nuorenmetsän kunnostuskohteita ja ensiharvennuksia  noin 4,5 ha. Lisäksi vasta perkattua taimikkoa noin 2ha.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ellinlehdon metsätie, Suon yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kärsämäen jakokunnan maa- ja vesialueet