Karstulan kirkonkylän läheisyydessä määräalat n. 5,6 hehtaaria ja n. 16,6 hehtaaria, jotka myydään yhtenä kokonaisuutena. Määräalat muodostuvat neljästä erillisestä palstasta, ja niistä kolme on saman metsäautotien varressa lähellä toisiaan ja neljäs palsta on näistä muutaman kilometrin päässä metsäautotien varressa. Maapohja pääosin kangasmaata, valtaosin kuivahkoa kangasta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräalan Vuorijärven rantaan rajoittuvalla osalla yleiskaava merkinnällä My-2.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1)Yhteinen vesialue 226-876-4-0 Vahangan lohkokunnan vedet