Noin 27,5 hehtaarin metsätilakokonaisuus, jossa suurempi Kuusela tila on alaltaan 26,5 ha ja siitä noin 300 metrin päässä on noin hehtaarin Vänkälä -tila. Tilat myydään yhtenä kokonaisuutena ja esitteen puumäärä ym. tiedot ovat tiloille yhteensä. Tilakokonaisuuden keskipuusto on noin 110m3/ha. Tieyhteys Kuusela- tilan rajalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Kivimäen yksityistie, tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole