Erinomaisella sijainnilla Saarijärvi-Kannonkoski tien (648) varrella sijaitseva metsätila. Tilalla on uudistuskypsää metsää noin 8,1 ha.

Saarijärven ja Kannonkosken rajan tuntumassa sijaitsevan puustoisen metsätilan maapohjat ovat keskimäärin kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Turvepohjaisten maiden osuus pinta-alasta on noin kolmannes. Tilan kehitysluokkajakaumasta yli 40 % on hyvälaatuista mäntytukkivaltaista uudistuskypsää metsää. Kasvatusmetsien osuus on myös yli 40 % pinta-alasta, joista valtaosa harvennettu joitakin vuosia sitten hyvään kasvukuntoon. Taimikkoa on noin 15 % pinta-alasta, joka on melkein kokonaisuudessaan varttunutta kunnossa olevaa männyn taimikkoa. Tilalla on puustoa noin 2300 m3, josta heti hakattavaa uudistuskypsää puustoa on arvion mukaan noin 1600 m3. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 3,9 m3/ha/v.

Tila sopisi myös mahdollisesti kiviaineksen ottoon, mutta kiviaineksen soveltuvuutta esim. murskaukseen ei ole selvitetty.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleinen tie kulkee tilan läpi.

Osuus yhteisiin Ei ole