Hyvän tien varressa oleva metsätila myynnissä.

Hyvä tie ja paljon hakattavaa. Yli puolet tilasta on uudistuskypsää metsää ja noin 40 % varttuneita kasvatusmetsiä, eli hakattavaa on vielä tulevaisuudessakin. Taimikoita ja nuoria metsiä on vajaa 10 prosenttia. 

Tarjoukset tilasta välittäjälle 15.12. 2019 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue