Kasvatusmetsä painotteinen palsta Kauhajoen Pukinharjusta. Palsta on harvennettu noin viisi vuotta sitten. Puusto on hyvällä kasvulla. Puuta palstalla on noin 1200 M3. Palstan pinta-ala on 12,2 hehtaaria, josta varttunutta kasvatusmetsää 9,3 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 1,6 hehtaaria ja kitumaata 0,5 hehtaaria. Metsämaasta 4 hehtaaria on kuivaa, 3,5 hehtaaria kuivahkoa ja 3,4 tuoretta. Tästä hyvä palsta tien varresta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, Vesijohto.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole