Pellot ovat tukikelpoisia ja ne muodostuvat viidestä peruslohkosta. Pinta-ala on yhteensä 9,74 ha(digitoitu). Pellot ovat avo-ojissa. Liitteenä  lohkokartta.

Metsistä on neljä erillistä arviota.  Arvio 1 on tilasta Nevala 4:161, joka sijaitsee Kalliomäessä(pinta-ala noin 17,5 ha).

Arvio  2 on osasta tilaa Halmes 17:7, joka sijaitsee Myöhäsentien varressa lähellä Kaskea(pinta-ala noin 5,1 ha). 

Arvio 3 on tiloista Halmes 6:26 ja Halmes 6:19, jotka sijaitsevat Myöhäsentien ja Pahkakankaantien varressa(pinta-ala noin 3,2 ha). Arvio 3:n metsäpalstat myydään mieluiten  yhdessä peltolohkojen 06520, 06521 ja 09533 kanssa. Kyseisten peltolohkojen digitoitu pinta-ala on yhteensä 5,06 ha. 

Arvio 4 on osasta tilaa Halmes 17:7, joka sijaitsee Matinnevantien varressa(pinta-ala on noin 3,1 ha).

Kohteet voidaan myydä yhdessä tai erikseen, lukuunottamatta edellä mainittuja arvioon 3 sisältyviä metsiä ja niihin rajoittuvia peltolohkoja, jotka myydään mieluiten yhdessä.

Uudistusikäistä metsää tiloilla on noin 3,1 ha, varttunutta kasvatusmetsää on noin 7,6 ha, nuorta kasvatusmetsää on noin 5,0 ha, taimikkoa on noin 6,3 ha ja kitumaata on noin 6,0 ha ja joutomaata on noin 0,9 ha.

 

 

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole