Taimikkovaltainen metsätila, jossa raivaussahatöitä harrasteltavaksi

Myynnissä Pumminmäki 34:2 -niminen metsätila Kauhavan kaupungissa. Kiinteistötunnus on 233-401-34-2. 

Tila koostuu neljästä palstasta. Kolme metsäpalstaa sijoittuu suurin piirtein Perkiönmäen ja Korkiakallion välille ja yksi peltopalsta sijaitsee Läntisen Yhdystien ja Syrjävainiontien välillä. Peltopalstalle pääsee Syrjävainiontieltä.

Peltopalstan peruslohkotunnus on 233-00899-44 ja pinta-ala on noin 0,4 ha. Lohko on korvauskelpoinen, mutta ei ympäristösitoumuksella ja on ollut edellisen kerran viljelijän tukihaussa vuonna 2019. Peltopalstan mukana ei tule tilatukioikeuksia. Kauhavan keskustan osayleiskaavassa pelto on merkitty maatalousalueeksi (MT-aluetta), johon kaavamääräysten mukaan saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia.

Metsäpalstat ovat pääosin taimikkovaltaisia ja monin paikoin hoitotoimenpiteiden tarpeessa, joihin kannattaakin hyödyntää kemeratukia. Kuviot 3 (0,5 ha = metsänuudistamisvelvoite) ja 4.1 (0,1 ha) ovat aukkoja ja niillä ei ole tehty metsän uudistamistoimenpiteitä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kauhavan keskustan osayleiskaava, kts. kaavaote ja määräykset

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistorekisteriote ja rasitekartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistorekisteriote ja rasitekartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote