Metsäpalsta, jossa kattava tieverkosto!

Kaustisen Jyhän kylällä määräalapalsta, jonka metsäpinta-ala 22,7 ha. Kohteella on kattava tieverkosto, ajokelpoinen tiestö kolmeen kohtaan palstalle. Puuston määrä noin 2000 m3, josta yli puolet on heti hakattavissa olevaa, uudistuskypsää metsää. Valtaosa metsäalasta on hyväkasvuista kangasmaata (osa MT- ja OMT -kasvupohjaa) sekä hiekkapitoisia metsämaita. Taimikot hyvässä kasvussa, osa kmr-tukikelpoisia hoitokohteita. Kuviot 250, 251 ja 264 muokkaus ja männynkylvö sekä kuviot 263 ja 266 istutetaan kuusen taimilla (myyjän toimesta) tämän kevään aikana. Kuviolla 255 (lähellä peltoa) on poikkeuksellisen komea tervahauta. Palstaan kuuluu osuudet yhteisiin alueisiin.
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Osa alueesta on pohjavesi/vedenottamon suoja-aluetta. Suoja-alue voi rajoittaa metsänhoitotoimia, lähinnä lannoituksia ja vesitalousjärjestelyjä. Tervahauta kuvioilla 252 ja 255.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 236-404-878-1 VENEVALKAMA Osuus: 1,566200 / 100,000000 2) Yhteinen maa-alue 236-404-878-2 LÄJITYS-,SORA-JA VARASTOPAIKAT Osuus: 1,566200 / 100,000000 3) Yhteinen maa-alue 236-404-878-3 SORANOTTOPAIKAT Osuus: 1,566200 / 99,424217 4) Yhteinen vesialue 236-876-1-0 YHTEISET VESIALUEET Osuus: 0,023200 / 22,755200 5) Yhteinen maa-alue 236-878-1-1 Kaustisen jakokunnan yhteiset maa-alueet (useassa kunnassa) Osuus: 0,023200 / 22,755200