Kaustisen Jylhässä metsäpalsta, jossa peltoalue mukana.

10,5 ha määräalapalsta Kaustisen Jylhän kylällä, jossa metsää 8,3 ha ja peltoa 2,25 ha. Sijaitsee aivan Nuolisen leirikeskuksen vieressä, viljelystien varressa. Palsta rajoittuu pienen Kouruveden lampeen. Metsät ovat melko reheväpohjaisia ja puustoisia. Hakkuumahdollisuuksia löytyy niin harvennus- kuin päätehakkuukohteiltakin. Myös energiapuuta korjattavissa. Taimikot hyvässä kasvussa, osa jo kuitupuukokoista.

Pelto on salaojitettua ja EU-tukikelpoista, tällä hetkellä vuokrattuna 2 vuotta eteenpäin (tukioikeuksien siirto mahdollinen, sopiminen erikseen).

Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle