Metsätilat Keiteleellä kylän kupeessa. Kaksi rakennuspaikkaa rannassa. 

Metsätilat tasaisilla kangasmaiden kasvupaikoilla lähellä Keiteleen kylää. Myyntikohde koostuu kahdesta metsätilasta: Pohjoiskorpi 239-409-1-42 sekä Lintula 239-409-1-47. Pohjoiskorpi tilasta myydään erikseen noin 0,2 ha määräala tontin lisämaiksi, eikä tämä alue kuulu kauppaan. Aluetta ei ole vielä lohkottu, mutta tulevien rajapyykkien paikat on merkitty maastoon sinisellä nauhalla. Alue rajoituu talvitiehen ja se on merkitty karttaan kuvioksi 10.

Tilojen rajalla kulkee talvitie.

Uudistamattomia ja taimettomia aukkoja on 7,7 ha. Lisäksi luontaisesti uudistuneita koivuvaltaisia ja harvoja taimikoita ovat kuviot: 15 ja 11. 

Taimikoista istuttuja ovat kuviot: 12, 14 ja 4. kuviolla 6 on tiheä mänty- koivu taimikko. 

Kasvatusmetsistä hyvässä kasvussa ja nopeasti järeytymässä ovat kuviot: 21 (5,6) ha, 2, 3, 7, 13, 18. 

Rantaan on yleiskaavassa kaavoitettu kaksi rakennuspaikkaa. Ranta tällä kohdin on matala ja kivinen. 

Kuvio 21 on osittain taimettunut männyntaimilla, mutta aukkoisia kohtia on paljon ja aukko myydään taimettomana. 

Tässä oiva tulevaisuuden kohde vaikkapa omatoimiselle metsänomistajalle. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rannassa kaksi rakentamatonta vapaa-ajan asunnon rakennuspaikkaa. Muuten kaavamerkintä metsämaa tai kaavoittamatonta maata.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

kaksi rakentamatonta rantarakennuspaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimalinja-alue, leveys 46 m. tieoikeus Käpykolo ja Suohaka tiloille.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Talvitie rantaan. Tietä käytetty talvella puunkuljetukseen. Ei merkitty kiinteistörekisteriin, mutta tienkäyttö on vakiintunut tätä kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 239-409-876-1 Äyräpään osakaskunta