Metsäpalsta Kemijärven Tapionniemen länsipuolella Maksamopalossa. Pinta-ala 52, ha. Palsta on määräala Mäntylä -tilasta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Yleiskaava ei koske Maksamon palstaa

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Jakokunnan vedet ja maat