Keminmaassa Maulan kylässä on myytävänä monipuolinen metsätila kolmessa eri palstassa. Yksi palstoissa on kylällä ja voisi soveltua ok-tontiksi.  Lupaa ei ole valmiiksi haettuna. On haettava ensin suunnittelutarveratkaisu ja sen jälkeen rakennuslupa, mikäli luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tontti on kivalla paikalla, Tervolantie menee toista laitaa ja Vanhatie toista laitaa. Eteläpuoella tonttia virtaa Ruonaoja. Pahoittelut liitteenä olevien kuvien heikosta laadusta. Toinen palsta on noin kilometrin päässä itään. Oja kulkee myös tämän palstan läpi. Kolmas palsta on noin 8 km päässä. Palstalle menee tie kahdestakin paikasta.  Palstalle on tehty kunnostustuojistus. Hanke on loppunut, maksettu ja päättyi 25.11.2016. Omistajalla on hoito- ja kunnostusvelvollisuus 15 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Tilalla on osuudet Alapaakolan yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä yhteiseen maa-alueeseen.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Alapaakkolan Metsästysseuran kanssa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote, lähinnä tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On