Keminmaan Alapaakkolassa kaksi metsätilaa pinta-ala yhteensä 124,1 ha

Metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala Koskenranta 38,3 ha ja Maanselkä 85,8 ha. Maanselkä tilasta jää myyjälle 2,6 ha peltoalue sekä Koskenranta tilasta 4 ha alue, alueet merkitty esitteen karttoihin. Arvion mukaan pinta-aloista metsämaata 110,3 ha, kitumaata 4,3 ha ja muuta maata 9,5 ha. Metsämaasta taimikoita 17 ha, nuorta kasvatusmetsikköä 14,8 ha, varttunutta kasvatusmetsikköä 82,0 ha ja vajaatuottoista metsikköä 1,8 ha. Ainespuuta yhteensä 10 282 m3. Koskenranta tilalla yksityinen luonnonsuojelualue Jatulinlehdontien varrella olevalla palstalla, pinta-ala noin 9 ha. Maanselkä tilalla vanha talouskeskus jossa talo, hirsipirtti ja navetta. Rakennukset myydään purkukuntoisina. Talolla sähköliittymä, vesi omasta kaivosta. Tiloilla hyvät kulku yhteydet Keskipenikantien ja Jatulinlehdontien kautta.

Maanselkä tilan alueella voimassa malminetsintälupa Suhanko Arctic Platinium Oy:llä. Koskenranta tilan alueella voimassa kaksi malminetsintälupaa Suhanko Arctic Platinium Oy:llä. Malminetsintäluvat voimassa 12.11.2022 asti.

Tilalla metsästysvuokrasopimus Akkunuksen metsästysseuran kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 3.10.2021 klo 23:59.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset