Tila Kempeleen Kokkokankaan lähistöllä. Puustoltaan tila on nuoria mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä. Ainespuun määrä on noin 3000 m3, josta tukkia on noin 100 m3.  Tilalla on ojitushankesuunnitelma (noin 9500 m). Ojalinjoja ei ole avattu eikä metsiä harvennettu. Tilan läpi menee moottorikelkkareitti.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ympäristötukisopimus (2,39 ha), moottorikelkkareitti

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On