Keuruu Alhonperä 30,39 ha. Puusto n. 2700 m3. Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää n. 55 % pinta-alasta. Tilalla  hyvät metsänkasvupohjat, pääosin tuoretta kangasta (MT) ja lehtomaista kangasta (OMT). Vuotuinen kasvu n. 6,6 m3/ha/vuosi. Tilalla vanhoja rakennuksia. Tila rajoituu pieneltä osin vesistöltään hyvään Uuranjärveen. Hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 15.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä AM/S (Maatilojen talouskeskusten alue, jolla ympäristö säilytetään) ja kaavamerkintä M (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). ks. lisätietolinkki

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 26.6.2019

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Alhon yksityistiellä. Tieyksikkömaksu n. 20 € v.2019.

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta