Keuruu Valkealahti määräala n. 23,8 ha. Puusto n.3400 m3 (+kahden vuoden kasvu). Heti hakattavissa olevaa puustoa. Uudistuskypsää metsää n. 2,1 ha. Harvennushakkuuta tehtävissä lähivuosina n. 15 ha alueella. Inventointipuuston kasvu n. 7,8 m3/ha/v. Hyvä kehitysluokkajakauma. Maapohjista (Mt) tuoretta kangasta n. 13,5 ha ja (VT) kuivahkoa kangasta n. 10,3 ha. Maapohjat soveltuvat hyvin metsänkasvatukseen. Palsta rajoituu osittain asfalttitiehen.


Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 30.10.2019 klo 15.00 mennessä.
 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan osuudet yhteisiin seuraavasti: määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden Yhteiseen vesialueeseen 249-411-876-1 Tiusalan jakokunta.