Keuruu Suojärvi 28,6 ha. Puusto n. 4050 m3. Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää n.88 % pinta-alasta. Tilan metsät hoidettuja ja hyvässä kasvukunnossa. Keskipuusto n. 141 m3/ha. Puuston vuotuinen kasvu n. 8,0 m3/ha/vuosi. Maapohjista (MT) tuoretta kangasta n. 17,4 ha ja (VT) kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 9.9 ha. Tila rajoittuu etelärajaltaan valtion tiehen. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 25.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Maantien suoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-409-876-1 Suojärven jakokunnan yht. vesi