Keuruu Liesjärvi 12,6 ha. Puusto n. 1890 m3. Pääosin varttunutta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Osassa kasvatusmetsiä harvennushakkuun tarve. Taimikoita 0,7 ha. Maapohjista (MT) tuoretta kangasta tai vastaavaa suota 7,5 ha, (VT) kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 1,7 ja (CT) kuivaa kangasta tai vastaavaa suota n. 3,5 ha. Metsäautotie palstalle.

Kohde myydään tarjousten perustella. Tarjoukset 18.12.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lahkosuon metsätiellä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 249-409-876-1 Suojärven jakokunnan yht. vesi