Keuruu Ruodeperä erottamaton määräala n.35,4 ha. Puusto n. 3770 m3. Varttuneita kasvatusmetsiä n. 59,6 % pinta-alasta, nuoria kasvatusmetsiä n. 17,5 % pinta-alasta ja taimikoita n. 9,2 % pinta-alasta. Kasvatusmetsät pääosin harvennettu hyvään kasvukuntoon. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 5,0 m3/ha/vuosi.  Maapohjista tuoretta kangasta (MT) n. 7,3 ha, kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota (VT) n. 20,8 ha ja kuivaa kangasta tai vastaavaa suota n. 6,8 ha. Itärajaltaan palsta rajoituu Penkkisuontiehen. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hinkkaperä-Ruotemäen yksityistiellä. Tieyksikkömaksu n.50 € v.2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteiseen vesialueeseen 249-401-876-1 Ampialan jakokunta pinta-alansa suhteessa.