Keuruu Valkeaniemi 10,2 ha. Puusto n. 900 m3. Rehevät maapohjat, pääosin (OMT) lehtomaista kangasta. Hoidetut nuoret metsät. Itäisellä palstalla hakkuukypsää kuusikkoa. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei kaavanmukaista rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus: Rasitettu 249-407-7-65, oikeutettu 249-404-7-64. 2) Aikaisemmin perustetut rasitteet koskevat tätä rekisteriyksikköä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vanhasta kauppakirjasta ilmenee, että tila on lohkottu v. 1911 ja lohkomispöytäkirjassa mainitaan, että lohkotiloille "jää oikeus rasiteoikeuden perusteella päästä palstoilleen ennen käytettyjä teitä pitkin".

Osuus yhteisiin Ei ole