Kaunista mäntymetsää ja kaksi rakennuspaikka.

Keuruu Pihlajavesi 5,12 ha, josta vesialuetta 0,56 ha. Puusto n. 690 m3. Kaksi toisiinsa rajoittuvaa pientilaa. Uudistuskypsää metsää n. 3,4 ha ja varttunutta kasvatusmetsää n. 0,7 ha. Maapohjat kuivaa kangasta (CT) ja vastaavaa suota. Kaksi erillispientalojen kaavanmukaista rakennuspaikka.

(Huom ! Ei erillistä tarjousaikaa.)

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavat 19.11.1997 ja 16.12.2002. Pihlajaveden asemankylän-Sahankylän osayleiskaavaan merkitty kaksi erillispientalojen (omakotitalojen) rakennuspaikkaa. Lisäksi on kaavamerkinnät (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue ja (W) vesialue. ks. LISÄTIETOLINKKI (josta löytyy tarkempaa tietoa kaavoituksesta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. ks. kiinteistörekisteriotteet 29.4.2020

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Yksi kiinnitys. Myyjä kuolettaa panttikirjan ennen kaupan tekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Valkamanpolun tiellä.

Osuus yhteisiin Ei ole